Evangelischen, wie zijn dat?

Beweging

Het woord ‘evangelisch’ is afgeleid van het Griekse woord dat ‘goede of blijde boodschap’ betekent. Daarmee willen we aangeven dat we ons richten op de oorspronkelijke boodschap van Jezus Christus. In plaats van te spreken over dé evangelische  kerk, kunnen we beter spreken over de evangelische beweging, want er is een zekere verscheidenheid.

Historisch gezien gaat de evangelische beweging terug op de zestiende eeuw, dat is de tijd van de Reformatie. Daaruit kwamen weer andere bewegingen voort in Europa en in Amerika. De evangelische beweging is altijd heel divers geweest. Maar wat wij verkondigen vindt z’n oorsprong niet in de 16e eeuw. In die tijd wilde men vooral terug gaan naar de wortels van de eerste kerk.

Jezus Christus

Wat de diverse evangelische christenen samenbindt, is in de eerste plaats dat ze gericht zijn op Jezus Christus. We willen een volgeling van Hem zijn, we zien Hem als de Christus.  Hij was niet zomaar een leraar of iemand met revolutionaire ideeën, maar effectief de Zoon van God, die gekomen is om de mensen te redden. Verder nemen we de Bijbel ernstig als dat wat ons geloof richting en inhoud geeft.

Dat is een realiteit in het dagelijks leven, iets dat kleur geeft aan het leven van alledag. Het gaat niet om een hoop plichten, vormen of systemen. Een christen aanvaard Christus in zijn eigen leven. Christen-zijn is leven vanuit een levende relatie met Jezus, om van daaruit ook een betere relatie met de medemens te hebben. De bedoeling van het christen-zijn is beter in de maatschappij te gaan functioneren, beter verantwoordelijkheid op te nemen, te integreren, op alle gebieden!

Verbondenheid

De evangelische gemeenschap in Herentals werd gestart door het evangelisatiewerk van de Belgische Evangelische Zending. Begonnen in 1975 als kleine huisgemeente met enkele gezinnen, is dit nu uitgegroeid tot een geloofsgemeenschap met een eigen gebouw.

Sinds 1988 maken we deel uit van de Vereniging van Vrije Evangelische Gemeenten om nog beter kontakten met andere plaatselijke gemeenten te kunnen onderhouden en te bevorderen. Wij voelen ons verwant met ‘alle evangelischen’, een wereldwijd verspreide, groeiende groep christenen, die de Bijbel als grondslag en inspiratiebron hebben.