Kringen & Studie

In gesprek met de Bijbel en met elkaar

Kringen

“De kringen” gaan door iedere 2 weken. Ingedeeld in kleinere groepen (vooral regionaal), willen samen de bijbel lezen en hierover in gesprek gaan met elkaar. Telkens is er leidraad die (min of meer) gevolgd wordt met vragen in de trend van:

“Wat zou de schrijver hiermee bedoelen ? ”
“Hoe zie jij dat ?”
“Welke praktische lessen kunnen we hieruit leren ?”

Doordat er met kleine groepen gewerkt wordt, leren we mekaar ook sneller en beter kennen. Op deze manier kunnen we ook voor elkaar iets betekenen. We werken in de kringen met jaarthema’s. Enkele voorbeelden:

Het Boek Jesaja
De feesten van Israël
De eerst brief van Petrus
Het Onze vader
Het Mattheus Evangelie

Er zijn dag- en avondkringen, en sinds dit jaar zijn we ook gestart met een jonge moederskring, omdat we merkten dat ook mama’s met jonge kinderen bezig willen zijn met verdieping en op deze manier ook mekaar kunnen aansporen en bemoedigen.

Bijbel-studie-avonden

Studieavonden over relevante thema’s uit de actualiteit belicht vanuit Bijbels perspectief en Bijbelse thema’s in de wereld van vandaag.

We leven in deze wereld en worden van alle kanten geconfronteerd met allerlei thema’s en issues. Maar het is niet altijd even duidelijk hoe we nu als christen met deze zaken om moeten gaan. Vandaar dat we (interne of externe) specialisten vragen om deze dingen te verduidelijken vanuit Bijbels perspectief.