Dienen

   

Dienen

Jezus roept ons om elkaar lief te hebben, net zoals Hij ons liefheeft. In woorden én daden: liefhebben met heel je leven, zonder er iets voor terug te verwachten. Omdat we God willen dienen, dienen we elkaar, in onze omgeving en in de wereld.

Elkaar dienen

In de gemeente is er uitgebreide aandacht voor diaconaat en pastoraat: anderen bijstaan in de moeilijke momenten, wanneer de uitdagingen van het leven soms zwaarder zijn dan iemand alleen kan dragen.

We willen ook iets betekenen voor andere christenen die omwille van hun geloof in moeilijkheden geraken, soms zelfs vervolgd worden tot in de dood. Dat doen we door bemoedigende postkaarten te sturen naar gevangenissen, of door overheden massaal aan te schrijven met protestbrieven. De vaste partner voor deze acties is Open Doors.

Omgeving dienen

De Herentalse afdeling van VZW De Toevlucht voorziet maandelijks ruim 100 gezinnen uit de regio met voedselondersteuning. Dit werk wordt volledig gedragen door de gemeenteleden.

Wereld dienen

Onze gemeente steunt over heel de wereld -en in eigen land- zendelingen die hun hele leven ten dienste stellen voor wie het minder heeft en de verspreiding van het evangelie en voor de minderbedeelden. Velen van hen werken samen met de ontwikkelingsorganisatie Tearfund.
Met de jaarlijkse schoenendoosactie van Actie4kids leren we ook onze kinderen te delen en geven aan kinderen die het minder goed hebben als zij.