Zending
Wie zijn wij, wat doen we,

De zendingswerkgroep is al enkele jaren actief in de Evangelische Gemeente
‘Levende Hoop’ Herentals.
De afgelopen jaren hebben we een beleidsvisie ontwikkeld om de zendeling te
ondersteunen. De ondersteuning gebeurt via gebed en via giften.

De visie om getuige te zijn van het evangelie in onze omgeving geeft aan dat
zending daaruit voortvloeit. Getuige zijn in België of elders buiten onze landsgrenzen.
Omdat België tot één van de grootste zendingsgebieden behoort hebben we in onze
gemeente de volgende verdeling gemaakt; ~50% ondersteuning van zendelingen in
België en ~50% ondersteuning van zendelingen in het buitenland.

In onze gemeente hebben we tweewekelijks een kring/bijbelstudie waar de zendeling
door gebed ondersteund wordt. Er is in deze groepen een contactverantwoordelijke
die de nieuwsbrieven en gebedspunten van de zendeling in Belgie en wereldwijd
uitwisselt.
Iedere derde zondag wordt een zendeling in de kijker gezet, dit gaat samen met de
maandelijkse zendingscollecte. Er wordt met de hele gemeente gebeden voor deze
zendeling.
We hebben ook de wens om korte termijn zendelingen te ondersteunen. Aanvraag
formulier is aan te vragen via onderstaand email adres.
Momenteel ondersteunen we 7 zendelingen zowel in binnen en buitenland (Russia, Roemenië, Papua New Guinea, Borneo, België, Ethiopia).

De zendingswerkgroep is te contacteren via volgende e-mail
zendelingswerkherentals@gmail.com.