DTS 2018

We hebben in 2018 een gezin kunnen uitzenden op Dicipleship Training School bij Youth With A Mission Heidebeek. Dit is een programma in 2 delen; eerst 12 weken lesfase, daarna een outreach van 7 weken, om het geleerde in praktijk te zetten. We laten hen graag even aan het woord:

Tijdens de lesfase leerden we veel over God’s karakter en zijn onvoorwaardelijke liefde voor ons. We moeten zijn liefde niet verdienen, deze staat vast. God wil ons doen overvloeien met liefde. Hij wil in ons hart werken, ons veranderen naar Zijn beeld, zodat

we dit kunnen doorgeven aan anderen. Als onze ‘liefdestank’ gevuld is kunnen we dit ook doorgeven. God wil onze perfecte Vader zijn. Wij mogen dit gewoon ontvangen, maar we moeten er wel open voor staan.

Onze outreach ging naar Zuid Afrika. Hier deden we enkele dingen samen met een plaatselijke kerk, en startten we een nieuwe werking op in een sloppenwijk. Hier willen we enkele getuigenissen uit delen.

 

  • We bezochten enkele boerderijen om met arbeiders praatgroepen te hebben. Ik leidde een bijeenkomst met als thema ‘gebed – Onze Vader’. Nadien baden we individueel met de mannen, we vroegen hen een gebedspunt. Samuel vertelde dat hij graag God dichterbij wou ervaren. Ik bad met hem en zei hem dat hij het best ook zelf naar God zijn verlangen kon uitspreken. Hij zei enthousiast dat hij dit nu direct wou doen maar niet wist hoe. Ik bad voor en hij zei me na. Tijdens het gebed voelde ik God enorm in mij, dus hoopte ik dat hij dit ook zou ervaren. Na het gebed keek hij me aan en zei: “ik voel me zo gelukkig, ik weet niet wat ik moet doen, ik wil het wel uitschreeuwen van geluk”. Hij voelde duidelijk de Heilige Geest krachtig in zijn hart komen!! Nadien kon ik nog even met hem praten over hoe de bijbel te lezen, wat best te doen om de relatie met God hecht te houden, …
  • In de sloppenwijk ontmoetten we Andy. Ik kon hier mijn getuigenis delen, waardoor hij erg geraakt was. Andy vond het heel bijzonder dat we hier juist op dit moment waren. Hij was drugverslaafd en wilde hier mee stoppen. Hij geloofde wel in God maar had veel problemen. 2 weken geleden vroeg hij God om iemand te sturen om hem te helpen. Hij zag onze komst als het antwoord op dat gebed. We konden met hem bidden, hij was heel enthousiast en blij. Twee weken later gingen we terug bij hem langs. Hij was clean sinds ons bezoek en was vol vreugde, hij kon niet ophouden met te praten over wat God voor hem gedaan had, dit beaamde zijn moeder. We konden hem een bijbel geven wat hij heel leuk vond.
  • In de sloppenwijk was 1 huisje nog armzaliger dan de anderen. Cynthia woonde in een golfplaten schuurtje omdat 3 jaar geleden haar huisje was afgebrand. Ze woonde hier met 1 zoon, de 2 anderen werden elders opgevangen omdat het schuurtje zo klein was. Ze huilde bij ons gebed, en we beloofden haar hout te brengen aangezien ze dat nodig had om buiten te koken en de koude avonden door te komen. We brachten haar verder ook extra eten, een bijbel en iets mooi om op te hangen in haar tochtige schuurtje, zodat het toch een beetje aangekleed werd. Wat was ze blij!

In de outreach leerden we vooral dat als wij uitstappen, dat God dan werkt in harten van mensen. Hij wil ons gebruiken om herstel te brengen, om Zijn koninkrijk te bouwen.
Ook leerden we veel meer naar God te luisteren, om te vragen wat Hij wil dat we doen, en pas dan in actie te schieten.

Deze DTS was enorm leerrijk en zeker aan te bevelen!