Leven

Leven in de 21ste eeuw

We leven in een uitzonderlijke tijd en op een bijzondere plaats. Nooit was het tempo van verandering zo hoog als in de westerse wereld vandaag. Die wordt vooruit gestuwd door een continue stroom van technologische vernieuwing en politieke avonturen. Onze wereld is serieus in beweging.

Nochtans blijven we als mens gewoon ‘onszelf’. We groeien op, studeren, gaan werken, zoeken naar liefde, maken ruzie, leggen het weer bij, proberen te genieten van de kleine en grote dingen. Kortom: we proberen te leven. En dat proberen we niet alleen te doen, maar vooral in relatie met andere mensen. In essentie is daar sinds mensenheugenis nog niet zoveel aan veranderd.

Wat er wel verandert, is de maatschappij waarin we ons leven proberen op te bouwen. En zo lijkt het alsof ieder individu steeds weer ‘het leven’ opnieuw moet uitvinden. Ook christenen staan voor die uitdaging, maar als het goed is, staan ze niet alleen …

Het leven van een christen vindt plaats in een gemeenschap met andere gelovigen: de gemeente (een andere vertaling voor het woord ‘kerk’). Het was Jezus zelf die dit model voorleefde, waarin relaties en discipel zijn (een leerling zijn) centraal staan. Sinds de hemelvaart van Jezus proberen zijn leerlingen op het zelfde manier in Zijn voetsporen te gaan.

Ze bleven trouw aan het onderricht van de ​apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het ​gebed.
[De Bijbel | Handelingen 2:42]

Ook vandaag organiseren we het grote gezin van Jezus’ gemeente rond dezelfde pijlers. In het bijzonder tijdens de zondagse samenkomsten komt elk van deze vier aan bod: onderwijs, samen zijn, breken van het brood en gebed.
Maar ook doorheen de week willen we met elkaar leren uit de Bijbel, en ‘samen leven’. Bijvoorbeeld in de huiskringen : kleine groepen gelovigen die samen op weg gaan.

Voor iedereen

Omdat we geloven in geloof voor alle generaties, zetten we ook in op een aangepaste omgeving waar mensen van alle leeftijden zich thuis kunnen voelen. Bijleren en vriendschap staan centraal in de kinderwerking en tiener– en jeugdwerking van EJV Herentals. Er zijn ook speciale ontmoetingsmomenten voor jonge moeders, mannen, 50+ers, … Kortom: we hopen voor ieder een warme en comfortabele omgeving te voorzien.

Door iedereen

De organisatie van deze gemeenschap wordt volledig gedragen door de vrijwillige schouders van de vele gelovigen. Verschillende mensen nemen daarbij leidende taken op, om alles in goede banen te leiden. Om te waken over het geestelijk welzijn van de gemeenteleden en een goede organisatie van het gemeenschapsleven wordt de gemeente geleid door een uitgebreid leidersteam, van wie er één deeltijds vrijgesteld wordt (betaald door giften van de gemeenschap).

Meer weten over wat we geloven?
Meer weten over wat we willen betekenen?