Geloven

Geloven in de 21ste eeuw

Christen, moslim, hindoe of boeddhist… maakt het iets uit? En is religie sowieso niet voorbij gestreefd? Vele mensen in België denken dat ‘geloven’ iets van vroegere tijden is. Niets is minder waar: iederéén gelooft ergens in. De vraag is alleen, waarin geloof jij precies?

“Voor dit evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods reddende kracht voor allen die geloven”
[De Bijbel | Rom 1:16]

Christenen in de 21ste eeuw? Wat geloven ze vandaag? En hoe komen ze daarbij?

Eigenlijk is er niet erg veel anders als 2000 jaar geleden, toen de kerk van Jezus Christus ontstond. Alle christelijke kerken hebben dezelfde geloofsbasis als het gaat over wie God is en wat zijn relatie is met ons: mensen. Samen met alle gelovigen scharen wij ons achter deze eeuwenoude ‘apostolische geloofsbelijdenis’:

Ik geloof in God, de almachtige Vader,
Schepper van hemel en aarde.
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,
die ontvangen is van de heilige Geest,
en geboren uit de Maagd Maria;
die geleden heeft onder Pontius Pilatus,
gekruisigd is, gestorven en begraven;
die neergedaald is naar de hel,
de derde dag verrezen uit de doden;
die opgevaren is naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader;
vanwaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de heilige Geest;
de heilige, algemene, christelijke kerk,
de gemeenschap van de heiligen;
de vergeving van de zonden;
de verrijzenis van het lichaam;
het eeuwig leven.
Amen.

Naast deze gemeenschappelijke geloofsbasis is er behoorlijk wat onderscheid tussen de verschillende kerken. Ontdek wat er bijzonder is aan de evangelische kerk.

Jezus!

Centraal in het christelijk geloof staan … jawel: God en Jezus Christus. Wil je hier graag meer over weten? Stuur ons een mailtje ! info@levendehoop.be of bezoek is onderstaande sites

Meer over God en Jezus: doe de cursus

www.ikzoekgod.be
www.waaromjezusvoorjou.be