Leven in verwachting

Hallo medegelovigen in Christus,

Jullie weten allen dat we dit jaar rond het thema ‘Met je hoofd in de wolken en je voeten op de grond’ werken.

Toen we met de oudsten dit thema kozen in de maand juni 2023 was er de vraag van Dennis om hier ook een lied bij te maken. De Here sprak me hierop aan in juli waardoor ik eerst een deel van de tekst begon schrijven. Dan volgde de muziek die er samen mee een mooi geheel moest vormen. Ik vroeg me af in welk ritme ik de muziek zou plaatsen. 4/4 was te veel pop-achtig maar 3/4 zou het te walserig en vloeiend maken. De weeën van de aarde vond ik hier niet bij passen. Daarom koos ik voor 6/8. Een ritme dat met horten en stoten vooruitgaat, net zoals de gebeurtenissen die met de eindtijd gepaard gaan. In de noten plaatste ik diverse opmaten, wat het er niet gemakkelijk op maakt om het lied te zingen. Wat ons eraan doet denken dat de eindtijd voor ons ook niet altijd een gemakkelijk periode zal zijn. We zullen, zoals zij die gevangen zitten om hun geloof in Jezus, niet gespaard blijven van moeite en strijd. Het mee ondergaan van aardbevingen, oorlogen, overstomingen enz…. Het tempo van de eerste strofe begint traag: ”Hoelang duurt het nog……” Sommigen wachten al jaren op de terugkomst van de Here Jezus. Velen hebben het zelfs levend niet mogen meemaken. Maar het refrein brengt ons in een stroomversnelling. Zoals de verschillende gebeurtenissen die rondom ons plaats vinden. Sommigen zeggen: “Oorlogen zijn er altijd al geweest” of “Het water heeft hier nog al eens zo hoog gestaan”. We zien echter rondom ons een exponentiële toename van oorlogen en nooit geziene rampen, waar ook de bijbel over spreekt, die zullen gebeuren in de eindtijd. Hoe ver we echter zijn, weten we niet… Het enige dat God vraagt is of we Hem nog wel verwachten. Zijn we samen nog met Hem onderweg, vol passie, vol van Gods Geest, werkende in zijn wijngaard. Het is ook geweldig om dit samen met de kinderen te zingen die hierin ons voorgaan. En Jezus antwoordde hun: ‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: “Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich lof laten toezingen”?’

Wees niet verontrust van wat er komen gaat, laat u niet van de kaart brengen. Maar leef met je hoofd in de wolken en met twee voeten op de grond. Wees nuchter en waakzaam want Hij die het beloofd heeft: HIJ KOMT. Maranatha, Jezus kom spoedig!

Hier kan je de tekst en een ingezongen versie van het lied downloaden.

Leven in verwachting-tekst

Leven in verwachting-akkoorden