Leessleutels

Leessleutels voor Bijbelstudie

Leessleutel 1

Iemand leest de tekst luidop. Bespreek daarna met elkaar de volgende vragen:

 1. Stel je voor dat je erbij was toen deze brief werd voorgelezen. Welk vers (of welke zin) zou dan bij je blijven hangen?
 2. Denk over dat ene vers wat langer na. Waarom spreekt dit je (nu) aan? Wat laat God je in dit vers zien of ontdekken?

Leessleutel 2

Lees de tekst aandachtig door.

 1. Probeer vooral de ‘algemene boodschap’ te ontdekken, eerder dan alles te begrijpen.
 2. Overleg samen wat de ‘algemene boodschap’ van deze brief is.

Leessleutel 3

Lees de tekst en stel jezelf volgende vragen:

 1. Probeer je voor te stellen dat deze tekst letterlijk voor/aan jou (-w gemeente) bedoeld en dat je je werkelijk mag verwachten in wat erin wordt beschreven.
 2. Welke indruk laat het op je om de tekst zo te lezen?

Leessleutel 4

Maak aantekeningen bij de tekst (druk eventueel de tekst af via www.herzienestatenbijbel.com)

 1. Zet symbolen bij de tekst:
  • ? – dit roept vragen op
  • ! – dit valt me op of spreekt me aan
  • # – hier heb ik moeite mee
  • * – dit bemoedigt me
 2. Loop de verschillende symbolen langs en probeer er een gedachte/reactie bij te schrijven. Waarom heb je voor dit symbool bij deze tekst gekozen?

Leessleutel 5

Lees de tekst en bespreek met elkaar de volgende vragen:

 1. Wat is volgens jou de kern of de belangrijkste zin in dit gedeelte?
 2. Ga na wat de kern voor jezelf betekent. Denk daarbij aan dingen als: hoe ga ik hier zelf mee om? Wat betekent dit voor mijn relatie met God? …

Leessleutel 6

Lees de tekst en stel jezelf volgende vragen:

 1. Op welke manier laat God in dit gedeelte zien wie Hij is? Wat doet Hij, wie is Hij, wat zegt Hij?
 2. Wat zegt dit Bijbelgedeelte over de mens/jezelf?

Leessleutel 7

Maak aantekeningen bij de tekst:

 1. Onderstreep tijdens het lezen (werk)woorden die je opvallen, bijvoorbeeld omdat ze meerdere keren voorkomen.
 2. Schrijf op welke gedachten er bij je opkomen als je naar deze (werk)woorden kijkt.

Leessleutel 8

Lees de tekst en volg volgende stappen:

 1. Leg je bijbel vervolgens opzij en stel jezelf de vraag welk gevoel dit gedeelte bij je oproept. Maakt het je boos, blij, verdrietig, dankbaar, vastberaden, rustig, …?
 2. Breng voor jezelf onder woorden waarom dit gedeelte juist dit gevoel oproept. Hoe komt dat? Waar moet je aan denken?
 3. Pak je bijbel er weer bij en lees het gedeelte nog een keer. Klopt het dat dit gedeelte juist dit gevoel oproept? Waarom wel/niet? Wat ga je ermee doen? Wat zou je hierover tegen God willen zeggen?

(Deze Leessleutels zijn opgesteld adhv. verschillende bijbelstudieboeken en -methodes. Meer info via info@levendehoop.be)