Achaje

“van de heiligen voor de heiligen”

Met het Achajefonds biedt de Levende Hoop ondersteuning aan haar gemeenteleden (of gerelateerden) die op materieel vlak ik moeilijkheden zitten.

Voor de naam van het fonds hebben we ons laten inspireren door wat Paulus schrijft in Romeinen 15:25,26. De gemeenten van Macedonië en Achaje hebben een inzameling gedaan voor de armen onder de gelovigen in Jeruzalem.

Hoe het Achajefonds werkt

Een aanvraag indienen