Aanmelden voor zondagssamenkomst

AANMELDEN
van dinsdag tot vrijdag

Opgelet: Als je voor dinsdag aanmeldt, kom je op de lijst van vorige zondag terecht.


Deze week

>> Inzegening nieuwe diakenen

>> Avondmaalviering

>> GEEN Zondagsschool/Jeugd