Missie

Een helpende hand in onze samenleving

Missie

Zorgen voor anderen …
Omzien naar andere mensen is één van de centrale thema’s in de bijbel. We willen dit dan ook in praktijk omzetten.

“Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.” – Mattheus 25: 35-40 – 

De voedselbedeling van De Toevlucht loopt al enkele jaren, maar we wilden nog wat extra dingen organiseren.

Rusthuis bezoek De Notelaar Olen:

Sinds de kerstperiode van 2018 gaan we met een aantal gemeenteleden op bezoek bij rusthuisbewoners. We brengen hen een bezoekje, bemoedigen hen, …
Dit doen we elke 3e vrijdag van de maand. We spreken om 9u50 af aan de parking van De Notelaar. Dit duurt tot +- 12u. Je kiest zelf hoe lang je blijft. Iedereen is welkom om mee te gaan. Elke zondag voor dit bezoekje willen we kort samenkomen na de zondagdienst. Dit in lokaal De Druif, 11u30 – 12u. Hier nemen we de tijd om voor het komende bezoek en de bewoners te bidden, korte getuigenissen te delen met elkaar, …

We moedigen verder gemeenteleden aan om initiatief te nemen om rusthuisbewoners ook elders of op andere tijden te bezoeken.

Repaircafé

Een ontmoetingsplaats waar mensen hun kapotte spullen kosteloos kunnen laten herstellen. Het
idee erachter is de wegwerpmaatschappij bewust te maken dat de afvalhoop beperkt kan worden door
verantwoordelijk met materialen en grondstoffen om te springen! Tevens is het een mogelijkheid om
onnodige uitgaven te vermijden en zodoende je budget beter te beheren.

Er zijn al heel wat repair-café’s actief die op regelmatige basis een dag/middag organiseren waar mensen
met diverse kapotte spullen terecht kunnen voor herstelling. (zie https://repaircafé.org/)

Het is Gods verlangen herstel te brengen in de hele schepping. We willen dan ook meewerken aan een transformatie van “lineaire economie” met een grote en problematische afvalberg, naar een “circulaire economie” waar bewust wordt omgegaan met grondstoffen en materialen. Op deze manier kunnen we een positievere impact hebben op de prachtige schepping.