Gebed

Bidden: de motor van het geloofsleven

Gebedsmomenten

“Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.”
[De Bijbel | Mattheüs 18:20]

Christenen bidden, praten me God, heel persoonlijk. Niet zomaar woorden in de lucht, maar naar onze Vader in de Hemel. Hij is in ons midden en luistert wanneer wij samenkomen. God wacht op ons gebed. God weet wat wij mensen nodig hebben, maar het is aan ons om te bidden. God kan dingen veranderen en jouw gebed is een belangrijk middel om dat ook te laten gebeuren.

“Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan”
[De Bijbel | Mattheüs 7]

Er zijn gebedssamenkomsten om de 2 weken in het kerkgebouw en er zijn kleine gebedscellen aan huis.